Wired House Disclaimer en Privacy Policy

Wired House is een website voor en door domotica en gadget liefhebbers. Ze tracht haar bezoekers zo goed mogelijk te informeren over de snel ontwikkelende wereld van de domotica.

Wired House:

 • Is niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf
 • Zal geen vergaarde gegevens met derden delen
 • Heeft er geen voordeel bij om een bepaalde fabrikant van elektronica met voorrang te behandelen
 • Behoudt zich het recht toe om bezoekers die misbruik maken van de website te weren

Verantwoordelijkheid gegevens

Wired House biedt alle informatie aan zonder enige garanties. Wired House ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. In geen geval zal de Wired House aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie aangeboden door deze website, ook al is de website op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen vermeldingen of foto’s op deze site, kunt u hierover een berichtje sturen naar de webmaster. Ga daarvoor naar contactpagina om een bericht te sturen.
Als u niet tevreden bent over het functioneren van deze website of een gedeelte ervan is het uw recht geen gebruik meer te maken van deze site.

Bronnen

Alle afbeeldingen en teksten zijn van eigen werk, openbare websites, inzendingen door bezoekers of met instemming van fabrikanten. Het gebruik maken van deze content zal dus in overleg moeten plaatsvinden met de belanghebbenden. Op de linkpagina zijn de verwijzingen naar de diverse bronnen te vinden. Wired House bedankt ook alle partijen voor hun samenwerking. Mocht er onverhoopt content geplaatst zijn waarvan u de eigenaar bent, laat het dan weten via de contactpagina.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wired House.

Blacklist

Wired House staat onderstaande zaken niet toe en kan besluiten tot een ban zodat er geen toegang tot het gastenboek of e-mailformulier van toesturen van cocktails wordt geboden. Dit ongedaan maken kan via een bericht, met toelichting waarom deze moet worden opgeheven, middels het contactformulier.

Reden voor het opleggen van een ban kunnen zijn:

 • Commerciële uitingen / reclame / spam
 • Flooding, de website overstelpen met ( steeds dezelfde) berichten
 • Trollen: het opzettelijk tegen elkaar uitspelen van andere gebruikers van de website
 • Schelden of het uiten van racistische taal
 • Uitingen in strijd met het recht
 • Het herhaaldelijk posten van berichten in strijd met het beleid van de website
 • De website proberen te hacken